Skip to main content

Obrót

Mashav Management Sp. z o. o. jest spółką obrotu energią elektryczną działającą na podstawie koncesji nr OEE/11379/70576/W/DRE/2023/MFr  z dn. 31 października 2023 r.  Spółka pełni samodzielnie funkcję Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie.
Mashav Management Sp. z o. o. poprzez własny dział tradingowy oraz doświadczoną kadrę aktywnie uczestniczy na Towarowej Giełdy Energii S.A.  Spółka świadczy usługi dla odbiorców i wytwórców OZE.

Do pobrania

Koncesja na obrót energią elektryczną
Wzór umowy sprzedaży energii elektrycznej
Ogólne Warunki Sprzedaży Energii Elektrycznej