Skip to main content

O nas

Mashav Energia jest wiodącą, niezależną firmą produkującą energię elektryczną poprzez konwersję wiatru na energię.

Koncentrujemy się na finansowaniu projektów oraz zarządzaniu i eksploatacji farm wiatrowych w Polsce. Dzięki silnym i wypracowanym relacjom z największymi międzynarodowymi firmami budowlanymi, dostawcami turbin, kancelariami prawnymi i instytucjami finansowymi działającymi na polskim rynku, realizujemy duże inwestycje w obszarze energetyki wiatrowej. Nasza najnowsza inwestycja, farma wiatrowa Potęgowo, będzie największą lądową farmą wiatrową w Polsce.

Spółka jest kontrolowana przez Israel Infrastructure Fund – specjalistę ds. inwestycji infrastrukturalnych o międzynarodowym doświadczeniu, który optymalizuje długoterminową wartość swoich inwestycji. Udziałowcami mniejszościowymi są CERAC (grupa doświadczonych lokalnych specjalistów ds. energii), CME i fundusz inwestycyjny energii odnawialnej Helios.

Nasze inwestycje

W czym możemy pomóc?

Zabezpieczenie projektu
 • Audyt ryzyk projektowych
 • Zabezpieczenie projektu
Development „ostatniej mili”
 • Wybór turbiny
 • Projekt finalny
 • Uzyskanie pozwoleń i pozwoleń zamiennych
 • Kwalifikacja do aukcji
 • Negocjacja umowy na sprzedaż energii elektrycznej
Finansowanie projektu
 • Współfinansowanie
 • Zabezpieczenie warunków wstępnych do finansowanie projektu
Nadzór budowy
 • Projektowanie i nadzór budowy
 • Nadzór inżynierski
 • Zarządzanie projektem
 • Nadzór nad dostawcą turbin
 • Nadzór na budżetem i harmonogramem
Zarządzanie techniczno-handlowe
 • Nadzór na obiekcie
 • Automatyczny nadzór zdalny w systemie 24/7
 • Wsparcie prawno-administracyjne
 • Audyt
Portfolio

Farma wiatrowa Kanin

Działająca od 2011 r. farma wiatrowa Kanin składa się z 8 WTG Nordex N100 o łącznej mocy 20 MW. Mashav zarządzał budową do uzyskania ostatecznej koncesji na produkcję energii wraz z negocjacjami i podpisaniem umowy PPA/CPA. Jako udziałowiec częściowy wykonuje też dodatkowe usługi TCM na rzecz projektu.

 • Sierpień 2010 – podpisanie listu intencyjnego
 • Październik 2010 – podpisanie umowy przedsprzedaży
 • Listopad 2010 – projekt gotowy do realizacji, finansowanie bankowe
 • Grudzień 2010 – zamknięcie finansowania
 • Kwiecień 2011 – rozpoczęcie budowy
 • Luty 2012 – zakończenie budowy
 • Maj 2012 – koncesje i działanie

Farma wiatrowa Orla

Farma wiatrowa Orla jest eksploatowana od 2015 roku. Składa się z 15 WTG Nordex N100 o łącznej mocy 37,5 MW, co pozwala zaoszczędzić około 57 400 ton CO2 rocznie. Mashav nadzorował budowę. Wartość projektu to około 269 mln PLN (64 mln EUR).

 • Luty 2012 – podpisanie listu intencyjnego
 • Marzec 2012 – podpisanie umowy przedsprzedaży
 • Marzec 2013 – projekt gotowy do realizacji, finansowanie bankowe
 • Luty 2014 – zamknięcie finansowania
 • Marzec 2014 – rozpoczęcie budowy
 • II kwartał 2015 – zakończenie budowy
 • III kwartał 2015 – koncesje i działanie