Skip to main content

Wiatr jest jedną z najbardziej atrakcyjnych form odnawialnej energii na rynku.

Odnawialny charakter

Energia wiatru jest jednym z najstarszych odnawialnych, tj. naturalnie się uzupełniających, źródeł energii wykorzystywanych przez człowieka.

Chroniony ekosystem

Wiatr to najbardziej przyjazny dla ekosystemu sposób pozyskiwania energii. Działanie elektrowni wiatrowych nie zanieczyszcza wód ani gleby, nie wyklucza też innego użytkowania terenu, jak np. rolnictwa.

Czysta energia

Turbiny wiatrowe przetwarzają energię kinetyczną wiatru na energię elektryczną bez żadnej emisji do powietrza. Brak CO2, innych gazów cieplarnianych, pyłów czy niebezpiecznych odpadów pozostawionych jako trujące dziedzictwo dla przyszłych pokoleń – tylko czysta energia.

Oszczędność wody i paliw kopalnych

Zasoby paliw kopalnych zmniejszają się. W przeciwieństwie do konwencjonalnych elektrowni, elektrownie wiatrowe nie zużywają ogromnych ilości wody – która sama staje się rzadkim zasobem.

Rosnące moce produkcyjne

Już wkrótce elektrownie wiatrowe osiągną moc produkcyjną 1000 GW. Jednocześnie spadają koszty produkcji energii wiatrowej – turbiny są coraz tańsze, a po ich wzniesieniu koszty eksploatacji są prawie zerowe.

Bezpieczeństwo energetyczne

To obok zmiany klimatu strategiczne wyzwanie dla rządów na całym świecie – zwłaszcza tych, których gospodarka zależy od importu paliw kopalnych. Elektrownie wiatrowe przyczyniają się do zmniejszenia tej zależności.

Rozwój regionów

Energetyka wiatrowa daje członkom społeczności udział w ich własnej energii. Z kolei wpływy z podatków zapłaconych przez operatora pozwalają gminie na potrzebne inwestycje, np. w ochronę zdrowia, edukację czy infrastrukturę. Obszar zajmowany przez farmy wiatrowe i ich infrastrukturę ma ograniczony zasięg. Wokół turbin może być nadal prowadzona działalność rolnicza.