Skip to main content

Projekt Potęgowo

W ramach farmy wiatrowej Potęgowo zbudujemy 81 turbin wiatrowych o łącznej mocy 220 MW. Jest to obecnie największy realizowany projekt lądowej elektrowni wiatrowej w Polsce i jeden z największych z aktualnie budowanych na lądzie w Europie. Prace budowlane już się rozpoczęły, a ich zakończenie jest zaplanowane w połowie 2020 roku.
Szczegóły inwestycji

W Mashav Energia tworzymy produktywne i konkurencyjne rozwiązania w zakresie energetyki wiatrowej.

Elektrownia wiatrowa Potęgowo będzie zlokalizowana w północno-zachodniej części województwa pomorskiego oraz w pobliżu północno-wschodniej granicy województwa zachodniopomorskiego – w minimalnej odległości 9 kilometrów od linii brzegowej Morza Bałtyckiego.

Łączna moc inwestycji to 220 MW. W sumie powstanie 68 turbin o mocy 2,75 MW i wysokości do 110 metrów oraz 13 turbin o mocy 2,5 MW i wysokości 98 metrów. W obu przypadkach wykorzystane zostaną turbiny trójosiowe, poziome, pod wiatr, o regulowanej wysokości i zmiennej prędkości.

Układ turbin wiatrowych został zaplanowany z uwzględnieniem wielu kwestii ważnych z punktu widzenia ochrony środowiska. Dotyczą one m.in. norm hałasu środowiskowego, korytarzy ekologicznych, obszarów chronionych przyrodniczo i krajobrazowo, a także tras migracji ptaków i cennych siedlisk roślin.

Budową zarządza Mashav Management. Spółka posiada wykwalifikowane zapłacze inżynieryjno-techniczne – w skład zespołu wchodzą byli menadżerowie wysokiego szczebla branży energetycznej, którzy wykorzystują na rzecz projektu swoje wieloletnie doświadczenie i sieć kontaktów.

Dziękujemy naszym partnerom

Projekt funkcjonuje w ramach aktualnego modelu wsparcia projektów w sektorze energetyki odnawialnej w oparciu o aukcje przeprowadzane przez Urząd Regulacji Energetyki. Inwestycję finansuje konsorcjum pięciu banków, w tym Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) jako główny aranżer, DNB Bank Polska S.A. jako agent, Bank Pekao S.A. jako wyłączny dostawca kredytu VAT, a także mBank i Intesa Sanpaolo.

Dodatkowo pięciu udziałowców wniosło wkład w wymaganą inwestycję: Izraelski Fundusz Infrastruktury jako główny organizator i podmiot kontrolujący, Helios Energy Investment, CME Holdings, Allied Infrastructure Ltd. oraz izraelski fundusz emerytalny dla nauczycieli i przedszkoli.

Zachodnia część projektu
  • Przystawy – 7 turbin wiatrowych (WTG) typu GE 2,75 – 120, wysokość piasty 98,3 m, średnica wirnika 120 m, moc 2,75 MW, w sąsiedztwie wsi Przystawy, gmina Malechowo, powiat Sławno, woj. zachodniopomorskie;
  • Bartolino – 7 turbin wiatrowych (WTG) typu GE 2,75 – 120, wysokości piasty 98,3 m, średnicy wirnika 120 m, mocy 2,75 MW, w sąsiedztwie wsi Bartolino, gmina Malechowo, powiat Sławno, woj. zachodniopomorskie;
  • Sulechówko – 29 turbin wiatrowych (WTG) typu GE 2,75 – 120, wysokość piasty 98,3 m, średnica wirnika 120 m, moc 2,75 MW, w sąsiedztwie wsi Sulechówko, gmina Malechowo, powiat Sławno, województwo zachodniopomorskie.
Wschodnia część projektu
  • Karżcino – 7 turbin wiatrowych (WTG) typu GE 2,5 xl-103, wysokość piasty 98,3 m, średnica wirnika 103 m, w rejonie wsi Karżcino, gmina i powiat Słupsk, województwo pomorskie;
  • Bięcino – 5 turbin wiatrowych (WTG) typu GE 2,75 – 120, wysokość piasty 110 m, średnica wirnika 120 m, o mocy 2,75 MW każda, w sąsiedztwie wsi Bięcino, gmina Damnica, powiat słupski, województwo pomorskie;
  • Wrzeście-Kępno – 6 turbin wiatrowych (WTG) typu GE 2,5-103, wysokość piasty 98,3 m, średnica wirnika 103 m, o mocy 2,5 MW każda, w sąsiedztwie wsi Wrzeście i Kępno, gmina i powiat Słupsk, województwo pomorskie;
  • Głuszynko-Grapice – 20 turbin wiatrowych (WTG) typu GE 2,75 – 120, wysokość piasty 110 m, średnica wirnika 120 m, o mocy 2,75 MW każda, w sąsiedztwie wsi Głuszynko i Grapice, gmina Potęgowo, powiat słupski, województwo pomorskie.

Podprojekty Karżcino i Wrzeście-Kępno zostaną podłączone do lokalnego MTS MV/110kV zlokalizowanego w pobliżu wsi Bięcino, a następnie do MTS „Słupsk” 110/400 kV. Farma wiatrowa Bięcino zostanie podłączona do lokalnego MTS MV/110kV w pobliżu wsi Bięcino, a następnie do MTS „Słupsk”. Farma wiatrowa Głuszynko-Grapice zostanie podłączona do podstacji SN/110 kV w pobliżu wsi Bięcino, a następnie do krajowej sieci energetycznej.

Działamy w poszanowaniu lokalnego ekosystemu dla rozwoju społeczności i gospodarek

Turbiny wiatrowe posiadają sprawdzony układ indywidualnej regulacji kąta natarcia łopat, który zawiera najnowsze udoskonalenia w zakresie kontroli obciążenia, niskiej emisji hałasu, wydajnego przetwarzania energii elektrycznej i niezawodnej efektywności.

Według obliczeń, budowa farmy wiatrowej Potęgowo zmniejszy emisję dwutlenku węgla o ok. 514 tys. ton rocznie. Oprócz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, inwestycja przyczyni się także do redukcji emisji związanych ze spalaniem.

Standardy środowiskowe dotyczące hałasu (40 lub 45 dB w nocy) nie zostaną przekroczone w żadnym miejscu w wioskach położonych w pobliżu przedsięwzięcia. Efekt migotania cienia, mimo braku prawnych regulacji w tym zakresie, będzie dobrowolnie monitorowany przez spółkę.

Układ turbin wiatrowych został zaplanowany w taki sposób, aby omijać trasy migracji ptaków, grupowania się ptaków, obszary żerowania lub gniazdowania.

Projekt został uwzględniony w regionalnych planach rozwoju i zapewni dodatkowe dochody podatkowe dla lokalnych społeczności, między innymi w postaci rocznych opłat za nieruchomości.

Realizacja inwestycji wiąże się też z innymi korzyściami dla lokalnych społeczności, w tym z odbudową instalacji energetycznych, szansami na nowe zatrudnienie i poprawą lokalnej infrastruktury drogowej. Teren pod inwestycję został uzyskany na podstawie umów dzierżawy podpisanych z właścicielami gruntów.