Skip to main content

Raporty oddziaływania na środowisko

Raport o oddziaływaniu na środowisko zespołu elektrowni wiatrowych „Zachód”
Raport o oddziaływaniu na środowisko zespołu elektrowni wiatrowych „Głuszynko Grapice”
Raport o oddziaływaniu na środowisko zespołu elektrowni wiatrowych „Bięcino”
Raport o oddziaływaniu na środowisko zespołu elektrowni wiatrowych „Karżcino”
Raport o oddziaływaniu na środowisko zespołu elektrowni wiatrowych „Wrzeście Kępno”
Raport o oddziaływaniu na środowisko – budowa farmy wiatrowej „Karżcino” i „Wrzeście Kępno”
Raport działań środowiskowo-społecznych, farma wiatrowa Potęgowo
Projekt Farmy Wiatrowej Potęgowo (streszczenie nietechniczne)
Plan zaangażowania interesariuszy

Rozbudowa Farmy Wiatrowej Potęgowo

Plan połączenia dla Potegowo Mashav sp. z o.o.

Plan połączenia dla Potegowo Holdco sp. z o.o.

Strategia podatkowa dla Potegowo Mashav sp. z o.o. za 2022 rok

Punkty kontaktowe dla mieszkańców

W związku z rozpoczęciem budowy farm wiatrowych zlokalizowanych na terenie gmin: Słupsk, Potęgowo, Damnica oraz Malechowo, w urzędach wyżej wymienionych gmin, w godzinach pracy tych placówek, zostały utworzone punkty kontaktowe.

Materiały, które wyłożone są w punktach kontaktowych, są dostępne również na naszej stronie w formie elektronicznej (zobacz powyżej). Zachęcamy do pobrania.

Dostępne materiały

  • Streszczenie w języku nietechnicznym
  • Plan zaangażowania interesariuszy
  • Plan działań środowiskowo-społecznych
  • Formularz skargi obywatelskiej
Urząd Gminy Potęgowo

ul. Kościuszki 5
76-230 Potęgowo
Pokój nr 14

Urząd Gminy Słupsk

ul. Sportowa 34
76-200 Słupsk
Pokój nr 25

Urząd Gminy Malechowo

Malechowo 22A
76-142 Malechowo
Pokój nr 110

Urząd Gminy Damnica

ul. Górna 1
76-231 Damnica
Pokój nr 1