Skip to main content

Projekt Potęgowo

W ramach farmy wiatrowej Potęgowo zbudowaliśmy 98 turbin wiatrowych o łącznej mocy 257 MW. Trzeci, ostatni etap budowy inwestycji zakończył się w marcu 2023. Jest to obecnie największy projekt lądowej farmy wiatrowej w Polsce i jeden z największych w Europie.
Szczegóły inwestycji

W Mashav Energia tworzymy produktywne i konkurencyjne rozwiązania w zakresie energetyki wiatrowej.

Elektrownia wiatrowa Potęgowo jest zlokalizowana w północno-wschodniej oraz południowo-wschodniej części powiatu słupskiego w województwie pomorskim oraz w pobliżu północno-wschodniej granicy województwa zachodniopomorskiego- w minimalnej odległości 9 kilometrów od linii brzegowej Morza Bałtyckiego.

Łączna moc inwestycji to 257 MW. Wybudowaliśmy i z sukcesem eksploatujemy 98 turbin wiatrowych. W sumie jest to 68 turbin o mocy 2,75 MW i wysokości wieży 110 metrów; 13 turbin o mocy 2,5 MW i wysokości wieży 98 metrów oraz 17 turbin o mocy 2,2 MW i wysokości wieży 100 metrów.

Usytuowanie turbin wiatrowych zostało zaplanowane z uwzględnieniem wielu kwestii ważnych z punktu widzenia ochrony środowiska. Dotyczą one m.in. środowiskowych norm hałasu, korytarzy ekologicznych, obszarów chronionych przyrodniczo i krajobrazowo, cennych siedlisk roślin, a także tras migracji ptaków.

Mashav Management, filia Mashav Energia, zarządzała budową farmy wiatrowej i obecnie zarządza jej działaniem i konserwacją dzięki zespołowi wykwalifikowanych inżynierów i menedżerów technicznych, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w branży energetycznej.

Dziękujemy naszym partnerom

Projekt działa w ramach obecnego modelu wspierania projektów związanych z energią odnawialną, opartego na aukcjach przeprowadzanych przez Urząd Regulacji Energetyki. Inwestycja jest finansowana przez konsorcjum sześciu instytucji finansowych, w tym Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBRD) jako główny aranżer, DNB Bank Polska S.A., Bank Pekao S.A., mBank, jako agent, Intesa Sanpaolo i PZU.

Potęgowo Wschód

Na Farmie wiatrowej Potęgowo Wschód turbiny klastrów: Bięcino, Głuszynko Karzcino i Wrzescie Kępno są podłączone do lokalnego GPO Bięcino zlokalizowanego w pobliżu wsi Biecino, a następnie do SE Słupsk w Wierzbięcinie.

  • Karżcino – 7 turbin wiatrowych (WTG) typu GE 2,5-103, wysokość piasty 98,3 m, średnica wirnika 103 m usytuowanych w rejonie wsi Karżcino, gmina i powiat Słupsk, województwo pomorskie;
  • Bięcino – 5 turbin wiatrowych (WTG) typu GE 2,75-120, wysokość piasty 110 m, średnica wirnika 120 m, o mocy 2,75 MW każda, usytuowanych w sąsiedztwie wsi Bięcino, gmina Damnica, powiat słupski, województwo pomorskie;
  • Wrzeście-Kępno – 6 turbin wiatrowych (WTG) typu GE 2,5-103, wysokość piasty 98,3 m, średnica wirnika 103 m, o mocy 2,5 MW każda, usytuowanych w sąsiedztwie wsi Wrzeście i Kępno, gmina i powiat Słupsk, województwo pomorskie;
  • Głuszynko-Grapice – 20 turbin wiatrowych (WTG) typu GE 2,75 – 120, wysokość piasty 110 m, średnica wirnika 120 m, o mocy 2,75 MW każda, usytuowanych w sąsiedztwie wsi Głuszynko i Grapice, gmina Potęgowo, powiat słupski, województwo morskie.

Potęgowo Zachód

Na Farmie wiatrowej Potęgowo Zachód turbiny klastrów: Sulechówko, Przystawy i Bartolino są podłączone do lokalnego GPO Sulechówko zlokalizowanego w pobliżu wsi Sulechówko, a następnie do SE Słupsk w Wierzbięcinie.

  • Przystawy – 7 turbin wiatrowych (WTG) typu GE 2,75-120, wysokość piasty 98,3 m, średnica wirnika 120 m, moc 2,75 MW, usytuowanych w sąsiedztwie wsi Przystawy, gmina Malechowo, powiat Sławno, woj. zachodniopomorskie;
  • Bartolino – 7 turbin wiatrowych (WTG) typu GE 2,75 – 120, wysokości piasty 98,3 m, średnicy wirnika 120 m, mocy 2,75 MW, usytuowanych w sąsiedztwie wsi Bartolino, gmina Malechowo, powiat Sławno, woj. zachodniopomorskie;
  • Sulechówko – 29 turbin wiatrowych (WTG) typu GE 2,75 – 120, wysokość piasty 98,3 m, średnica wirnika 120 m, moc 2,75 MW, usytuowanych w sąsiedztwie wsi Sulechówko, gmina Malechowo, powiat Sławno, województwo zachodniopomorskie.

Potęgowo Południe

Na Farmie wiatrowej Potęgowo Południe turbiny klastra Wieliszewo są podłączone do lokalnego GPO Wrzeście – Kępno (Bięcino 2) zlokalizowanego w pobliżu wsi Bięcino, a następnie do SE Słupsk w Wierzbięcinie.

  • Wieliszewo– 17 turbin wiatrowych (WTG) typu Vestas V90 2.2MW, wysokość piasty
    100 m., średnica wirnika 90m, o mocy 37,40 MW każda, położone w sąsiedztwie wsi Wieliszewo, gm. Potęgowo, powiat słupski, województwo pomorskie.

Nasze inwestycje

Nasze turbiny wiatrowe zawierają najnowsze udoskonalenia w zakresie kontroli obciążenia, niskiej emisji hałasu, wydajnego przetwarzania energii i niezawodnej efektywności.

Według obliczeń, farma wiatrowej Potęgowo zmniejszy emisję dwutlenku węgla o ponad 514 tys. ton rocznie. Oprócz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, inwestycja przyczynia się także do redukcji emisji związanych ze spalaniem.

Standardy środowiskowe dotyczące hałasu nie są przekroczone w żadnym miejscu w pobliżu przedsięwzięcia. Efekt migotania cienia, mimo braku prawnych regulacji w tym zakresie, jest dobrowolnie monitorowany przez spółkę.

Lokalizacja turbin wiatrowych została zaplanowany z uwzględnieniem wielu kwestii ważnych z punktu widzenia ochrony środowiska. Dotyczą one m.in. norm hałasu środowiskowego, korytarzy ekologicznych, obszarów chronionych przyrodniczo i krajobrazowo, a także tras migracji ptaków i cennych siedlisk roślin.

Projekt został uwzględniony w regionalnych planach rozwoju i zapewnia dodatkowe dochody podatkowe dla lokalnych społeczności.
Realizacja inwestycji przyniesie mnóstwo korzyści, między innymi odbudowę instalacji energetycznych, nowe możliwości zatrudnienia, jak również poprawę lokalnej infrastruktury drogowej. Teren pod inwestycję został uzyskany na podstawie umów dzierżawy podpisanych z właścicielami gruntów.