Who we are

Mashav is a joint venture between CERAC- a group of highly experienced, dedicated local energy professionals, Israel Infrastructure Fund II (IIF II) - international project finance and debt structure specialists, CME and Helios Fund (Helios III) - renewable energy investment specialists, pooling their knowledge base, extensive experience in project financing, last mile preparation and project management to build a top tier independent wind energy company in Poland. Mashav has a current operating capacity of 20MW and had successfully sold 2 projects with a capacity of 55MW. Mashav has developed strong relationships with the major construction companies, turbine suppliers, legal firms and financial institutions operating in the Polish market

Potęgowo project Status

Projekt jest realizowany przez Mashav Management Sp. z o.o., poprzez spółkę celową Potęgowo Mashav Sp. z o.o. (Spółka). Wszystkie niezbędne pozwolenia dla przedsięwzięcia zostały udzielone, w tym; pozwolenia środowiskowe, pozwolenie na budowę i porozumienie ws. przyłączenia do sieci. Mashav Management Sp. z o.o. to firma, która będzie zarządzać i koordynować proces budowy. Dział inżynieryjno-techniczny Mashav Management składa się z byłych menadżerów wysokiego szczebla branży energetycznej, którzy wykorzystują na rzecz Projektu swoje wieloletnie doświadczenie i sieć kontaktów.

Projekt Farmy Wiatrowej Potęgowo jest podzielony geograficznie na dwie części:

Zachodnia część Projektu, Potęgowo Zachód obejmuje:

  • budowę zespołu 7 turbin wiatrowych (WTG) typu GE 2,75 – 120, wysokość piasty 98,3 m, średnica wirnika 120 m, moc 2,75 MW, w sąsiedztwie wsi Przystawy (podprojekt Przystawy), gmina Malechowo, powiat Sławno, woj. zachodniopomorskie;
  • budowę zespołu 7 turbin wiatrowych (WTG) typu GE 2,75 – 120, wysokości piasty 98,3 m, średnicy wirnika 120 m, mocy 2,75 MW, w sąsiedztwie wsi Bartolino (podprojekt Bartolino), gmina Malechowo, powiat Sławno, woj. zachodniopomorskie;
  • budowę zespołu 29 turbin wiatrowych (WTG) typu GE 2,75 – 120, wysokość piasty 98,3 m, średnica wirnika 120 m, moc 2,75 MW, w sąsiedztwie wsi Sulechówko (podprojekt Sulechówko), gmina Malechowo, powiat Sławno, województwo zachodniopomorskie.

Wschodnia część Projektu, Potęgowo Wschód obejmuje:

  • budowę zespołu 7 turbin wiatrowych (WTG) typu GE 2,5 xl-103, wysokość piasty 98,3 m, średnica wirnika 103 m, w rejonie wsi Karżcino (podprojekt Karżcino), gmina i powiat Słupsk, województwo pomorskie;
  • budowę zespołu 5 turbin wiatrowych (WTG) typu GE 2,75 – 120, wysokość piasty 110 m, średnica wirnika 120 m, o mocy 2,75 MW każda, w sąsiedztwie wsi Bięcino (podprojekt Bięcino), gmina Damnica, powiat słupski, województwo pomorskie;
  • budowę zespołu 6 turbin wiatrowych (WTG) typu GE 2,5-103, wysokość piasty 98,3 m, średnica wirnika 103 m, o mocy 2,5 MW każda, w sąsiedztwie wsi Wrzeście i Kępno (podprojekt Wrzeście-Kępno), gmina i powiat Słupsk, województwo pomorskie;
  • budowę zespołu 20 turbin wiatrowych (WTG) typu GE 2,75 – 120, wysokość piasty 110 m, średnica wirnika 120 m, o mocy 2,75 MW każda, w sąsiedztwie wsi Głuszynko i Grapice (podprojekt Głuszynko-Grapice), gmina Potęgowo, powiat słupski, województwo pomorskie.The Karżcino and Wrzeście-Kępno subprojects will be connected to the local MTS MV/110kV located nearby the village of Bięcino, and further to the 110/400 kV MTS “Słupsk”. The Bięcino wind farm will be connected to a local MTS MV/110kV near the village of Bięcino, and further to the MTS “Słupsk”. The Głuszynko-Grapice wind farm will be connected to the MV/110 kV substation nearby the village of Bięcino and then to the national power grid. All medium and high voltage PTLs will be executed as underground ones.

All of the subprojects are being developed at the land designated by the respective valid local zoning plans for development of wind farmsPunkty kontaktowe dla mieszkańców gmin: Słupsk, Potęgowo, Damnica i MalechowoPotegowo Mashav Sp. z o.o. informuje, że w związku z planowanym rozpoczęciem realizacji zadania inwestycyjnego – budowa farm wiatrowych zlokalizowanych na terenie gmin: Słupsk (w rejonie miejscowości Karzcino i Wrzeście), Potęgowo (w rejonie miejscowości Głuszynko i Grapice), Damnica (w rejonie miejscowości Bięcino) oraz Malechowo (w rejonie miejscowości Przystawy oraz Bartolino i Sulechówko), w urzędach wyżej wymienionych gmin, w godzinach pracy tych placówek, zostały utworzone punkty kontaktowe. Wyłożone są w nich do wglądu materiały informacyjne dotyczące inwestycji i jej realizacji, w tym:
• Streszczenie w języku nietechnicznym,
• Plan zaangażowania interesariuszy,
• Plan działań środowiskowo-społecznych,
a także „Formularz skargi obywatelskiej”, za pomocą którego można składać uwagi i wnioski do inwestora dotyczące realizacji tego przedsięwzięcia.

Materiały, które wyłożone są w punktach kontaktowych, można pobrać także tutaj.

Adresy punktów kontaktowych:
- Urząd Gminy Potęgowo, ul. Kościuszki 5, pokój nr 14,
- Urząd Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, pokój nr 25,
- Urząd Gminy Malechowo, Malechowo 22A, pokój nr 110,
- Urząd Gminy Damnica, ul. Górna 1, pokój nr 1.

files / pliki

Raporty Oddziaływania na Środowisko/Environmental Impact Assessments

Raport o Oddziaływaniu na Środowisko Zespołu Elektrowni Wiatrowych „Zachód”

POLSKI | ENGLISH

Raport o Oddziaływaniu na Środowisko Zespołu Elektrowni Wiatrowych Głuszynko Grapice

POLSKI | ENGLISH

Raport o Oddziaływaniu na Środowisko Zespołu Elektrowni Wiatrowych Bięcino

POLSKI | ENGLISH

Raport o Oddziaływaniu na Środowisko Zespołu Elektrowni Wiatrowych Karżcinot

POLSKI | ENGLISH

Raport o Oddziaływaniu na Środowisko Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wrzeście Kępno

POLSKI | ENGLISH

Raport Oddziaływania na Środowisko Budowa Farmy Wiatrowej Karżcino i Wrzeście Kępno

POLSKI| ENGLISH

Portfoliocontact

Address

office@mashavenergia.com
www.mashavenergia.com
ul. Twarda 18, 24 p. 00-105 Warszawa