Who we are

Mashav is a joint venture between CERAC- a group of highly experienced, dedicated local energy professionals, Israel Infrastructure Fund II (IIF II) - international project finance and debt structure specialists, CME and Helios Fund (Helios III) - renewable energy investment specialists, pooling their knowledge base, extensive experience in project financing, last mile preparation and project management to build a top tier independent wind energy company in Poland. Mashav has a current operating capacity of 20MW and had successfully sold 2 projects with a capacity of 55MW. Mashav has developed strong relationships with the major construction companies, turbine suppliers, legal firms and financial institutions operating in the Polish market

Potęgowo project Status

The Project is being developed by Mashav Management Sp. z o.o., via the special purpose company Potegowo Mashav Sp. z o.o. All necessary permits for the project are in place, including; environmental permits, planning permission and an interconnection agreement. Mashav Management Sp. z o.o. is a company which will manage and coordinate the construction process. The engineering department of Mashav Management consists of former top utility executives utilizing their years of experience and network for the benefit of the Project.

Potęgowo Wind Farm project is divided geographically for two parts:

Potęgowo West (comprising of Przystawy, Bartolino and Sulechówko subprojects)

  • development of a group of 7 WTGs in the vicinity of the Przystawy village (Przystawy subproject), Malechowo commune (gmina), Sławno county (powiat), Zachodniopomorskie voivodeship;
  • development of a group of 7 WTGs in the vicinity of the Bartolino village (Bartolino subproject), Malechowo commune (gmina), Sławno county (powiat), Zachodniopomorskie voivodeship;
  • development of a group of 29 WTGs in the vicinity of the Sulechówko village (Sulechówko subproject), Malechowo commune (gmina), Sławno county (powiat), Zachodniopomorskie voivodeship.

Potęgowo East (comprising Karżcino, Wrzeście-Kępno, Bięcino and Głuszynko- Grapice subprojects).

  • development of a group of 7 WTGs in the vicinity of the Karżcino village (Karżcino subproject), Słupsk commune (gmina) and county (powiat), Pomorskie voivodeship;
  • development of a group of 5 WTGs in the vicinity of the Bięcino village (Bięcino subproject), Damnica commune, Słupsk county, Pomorskie voivodeship;
  • development of a group of 6 WTGs type in the vicinity of the Wrzeście and Kępno villages (Wrzeście-Kępno subproject), Słupsk commune and county, Pomorskie voivodeship;
  • development of a group of 20 WTGs type in the vicinity of the Głuszynko and Grapice villages (Głuszynko-Grapice subproject), Potęgowo commune, Słupsk county, Pomorskie voivodeshipThe Karżcino and Wrzeście-Kępno subprojects will be connected to the local MTS MV/110kV located nearby the village of Bięcino, and further to the 110/400 kV MTS “Słupsk”. The Bięcino wind farm will be connected to a local MTS MV/110kV near the village of Bięcino, and further to the MTS “Słupsk”. The Głuszynko-Grapice wind farm will be connected to the MV/110 kV substation nearby the village of Bięcino and then to the national power grid. All medium and high voltage PTLs will be executed as underground ones.

All of the subprojects are being developed at the land designated by the respective valid local zoning plans for development of wind farmsPunkty kontaktowe dla mieszkańców gmin: Słupsk, Potęgowo, Damnica i MalechowoPotegowo Mashav Sp. z o.o. informuje, że w związku z planowanym rozpoczęciem realizacji zadania inwestycyjnego – budowa farm wiatrowych zlokalizowanych na terenie gmin: Słupsk (w rejonie miejscowości Karzcino i Wrzeście), Potęgowo (w rejonie miejscowości Głuszynko i Grapice), Damnica (w rejonie miejscowości Bięcino) oraz Malechowo (w rejonie miejscowości Przystawy oraz Bartolino i Sulechówko), w urzędach wyżej wymienionych gmin, w godzinach pracy tych placówek, zostały utworzone punkty kontaktowe. Wyłożone są w nich do wglądu materiały informacyjne dotyczące inwestycji i jej realizacji, w tym:
• Streszczenie w języku nietechnicznym,
• Plan zaangażowania interesariuszy,
• Plan działań środowiskowo-społecznych,
a także „Formularz skargi obywatelskiej”, za pomocą którego można składać uwagi i wnioski do inwestora dotyczące realizacji tego przedsięwzięcia.

Materiały, które wyłożone są w punktach kontaktowych, można pobrać także tutaj.

Adresy punktów kontaktowych:
- Urząd Gminy Potęgowo, ul. Kościuszki 5, pokój nr 14,
- Urząd Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, pokój nr 25,
- Urząd Gminy Malechowo, Malechowo 22A, pokój nr 110,
- Urząd Gminy Damnica, ul. Górna 1, pokój nr 1.

files / pliki

Raporty Oddziaływania na Środowisko/Environmental Impact Assessments

Raport o Oddziaływaniu na Środowisko Zespołu Elektrowni Wiatrowych „Zachód”

POLSKI | ENGLISH

Raport o Oddziaływaniu na Środowisko Zespołu Elektrowni Wiatrowych Głuszynko Grapice

POLSKI | ENGLISH

Raport o Oddziaływaniu na Środowisko Zespołu Elektrowni Wiatrowych Bięcino

POLSKI | ENGLISH

Raport o Oddziaływaniu na Środowisko Zespołu Elektrowni Wiatrowych Karżcinot

POLSKI | ENGLISH

Raport o Oddziaływaniu na Środowisko Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wrzeście Kępno

POLSKI | ENGLISH

Raport Oddziaływania na Środowisko Budowa Farmy Wiatrowej Karżcino i Wrzeście Kępno

POLSKI| ENGLISH

Portfoliocontact

Address

office@mashavenergia.com
www.mashavenergia.com
ul. Twarda 18, 24 p. 00-105 Warszawa