ENG

Formularz

Proszę o podanie preferowanej formy kontaktu (korespondencyjnie, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej)


Preferowany kontakt w języku
Opis zdarzenia lub skargi:
Dzień zdarzenia/złożenia skargi
Jakie rozwiązanie problemu Pan / Pani proponuje?